Názov krajiny znamená v preklade krajina ohňa v dôsledku aktívneho geologického podložia, vďaka ktorému sa na viacerých miestach objavuje láva a oheň. Azerbajdžan má najvyšší počet bahenných sopiek na svete a bohaté náleziská ropy a zemného plynu. Krajina je zaujímavá aj svojimi klimatickými zónami. Vyskytujú sa tu polopúšte i veľhory. Už v roku 1918 bola zákonom oddelená cirkev od štátu a ženy mali právo voliť. Stáročia tu spoločne v mieri žijú moslimovia, židia, kresťania a ortodoxní veriaci, ženy nechodia zahalené. V posledných rokoch zažíva krajina nebývalý rozmach vo všetkých oblastiach hospodárstva i života ľudí, má jeden z najvyšších prírastkov HDP na svete. Našu cestu začneme trojdňovým poznávaním najväčších pozoruhodností Moskvy, ktorá má rozhodne čo ukázať nielen z minulosti, ale aj z pulzujúcej súčasnosti.

Termín 28.08.2020 Cena: 1648

Irán sa nachádza na území starej Perzie, návštevníkom poskytuje nádherné umelecké poklady a výnimočné prírodné krásy. O pozitívnych stránkach tejto krajiny sa nedozvedáme, oficiálne média nás informujú zväčša o atómovom programe. Ale žijú tam priateľskí a vzdelaní ľudia hrdí na svoju bohatú minulosť obdivujúci svojich básnikov a umelcov. Irán je islamskou krajinou s tak nádhernými pamiatkami svetskej i náboženskej architektúry, aké nenájdeme nikde inde na svete. Treba zdôrazniť, že Iránci nie sú Arabi, ale Peržania, ktorých krajina bola islamizovaná. Pod ochranou UNESCO sú pozostatky mesta Persepolis, mesto Shiráz dalo meno známemu viniču, mesto Esfahan je plné pamiatok, posvätné mesto šiítov Qom má silnú spiritualitu. Irán je krajinou plnou pozitívnych prekvapení.

Korea - Cestu plánujeme v budúcnosti podľa dopytu klientov.

Namíbia a Botswana - Cestu plánujeme v budúcnosti podľa dopytu klientov.