Iránska islamská republika

ObjednaťIránska islamská republika

1. deň: Viedeň - Teheran
Odlet podľa cestovných propozícií s očakávaným príletom do Teheránu vo večerných hodinách. Transfer do 4 * hotela a ubytovanie.

2. deň: Teheran
Po raňajkách prehliadka hlavného mesta krajiny zameraná na komplex Sa´d Abad Museum, kde sa nachádzajú niekdajšie rezidenčné paláce rodiny Pahlaví, Biely, Zelený a Čierny palác. Prejazd cez diplomatickú štvrť a prehliadka Archeologického múzea, či Múzea perzských kobercov. Cesta na námestie s Vežou slobody (borj-e Azadi) , symbolom perzskej monarchie. Možnosť vyhliadky na mesto i blízke večne zasnežené horské masívy. Nocľah vo 4 * hoteli v Teheráne. (R)

3. deň: Teheran – Hamedan
Po raňajkách odjazd smerom na Qazvin, svojho času hlavné mesto Safavidov, prehliadka piatkovej mešity, kvapľovú jaskyňu Ali-Sadr si prezrieme aj počas plavby na člne. Cesta bude pokračovať do mesta Hamedan (založené v 1. polovici 7. st. p. K. pod menom Ekbatan), v podhorí pohoria Alvand, v dôsledku čoho tam panuje chladnejšia klíma. V meste sa nachádza niekoľko významných mauzoleí, medzi nimi mauzoleum Esther a Mordexay, ktoré je významnou židovskou pamiatkou. Nocľah v 3* hoteli v Hamedane. (R+V)

4. deň: Hamedan – Kermanshah
Prejdeme cez priesmyk Assadabad vo výške cez 2000 m do Bisotun (reliéf kráľa Dariusa Veľkého so známym trojjazyčným nápisom, ktorý umožnil rozlúštenie klinového písma) a cez Taq-e-Bostan (jaskyne Sassanidov) na ubytovanie v 3* hoteli v meste Kermanshah. (R)

5. deň: Kermanshah – Ahwaz
Po prípadnej prehliadke miestneho trhu dlhý presun krajinou južným smerom cez provincie Luristan a Khusistan na ubytovanie na dve noci v 4* hoteli v meste Ahwaz. (R+V)

6. deň: Ahwaz
Celodenný výlet, najprv do mesta Shush, po dve storočia hlavné mesto ríše Elam a neskôr zimné sídlo Achämenidov; prehliadka vykopávok Akropoly s múzeom a Danielovym hrobom. Cesta bude pokračovať do Tschoga Zambil s najväčším známym Ziggurat (Mezopotámska chrámová veža) a do Shushtar s mostom z obdobia Sassanidov a uvidíme očarujúce vodopády. Nocľah v 4* hoteli (R)

7. deň: Ahwaz – Shiraz
Dlhá cesta krajinou cez šíre nížiny a pozoruhodnú krajinu pahorkatiny Qhashghai, čiastočne sa nachádzajúcej na antickej kráľovskej ceste spájajúcej mesto Shush s mestom Persepolis; cesta cez Bishahpur (mesto Sassanidov, skalné reliéfy) ubytovanie na tri noci v 4* hoteli v meste Shiraz. (R+V)

8. deň: Shiraz
Po raňajkách vrcholný zážitok celého zájazdu, prehliadka bývalého kráľovského mesta Persepolis, najväčšieho miesta vykopávok v Iráne: Propyleje kráľa Xerxesa, Sála 100 stlpov, audienčná hala Apadana so svetoznámym schodovým reliéfom, palác kráľa Dariusa I. („Tachara“), múzeum v bývalom háreme a iné. V blízkom Naqsh-e-Rustam, perzskom „Udolí kráľov, uvidíme nekropoly achämenidských vladárov a reliéfy (napr. zajatie rímskeho cisára Valeriána sassanidským kráľom Shapurom I.). Persepolis je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pokračovanie v ceste do Pasargad k hrobu kráľa Kyrosa Veľkého a návrat do Shiraz. Nocľah v 4* hoteli (R)

9. deň: Shiraz
Dopoludnia návšteva „Ohňového chrámu“ (Palác sassanidského kráľa Ardeshira I.) a zvyškov antického mesta vo Firuzabad. V meste ruží Shiraz uvidíme popoludní pozoruhodné mauzolea básnikov Hafis a Saadiho s nádhernými záhradami, v mešite Shah Ceraq je pochovaný brat Imama Rezu a hrobku Mir Mohammeda (pri vstupe dnu musia ženy nosiť čador), mešitu Nasir-al-Mulk s „Božím domom“ (zobrazenie Kaaba) a podľa času návšteva niektorej zo známych záhrad mesta. Príležitosť k prehliadke bazáru. Nocľah v 4* hoteli. (R+V)

10. deň: Shiraz – Kerman
Ráno cesta do Sarvestan (sassanidská palácová ruina 5. st.). Cesta bude pokračovať popri figovníkových hájoch a sadoch granátových jablk, cez náhorné planiny pohoria Zagros až do mesta Kerman, kde sa ubytujeme v 5* hoteli. (R)

11. deň: Kerman – Yazd
Doobeda prehliadka mesta Kerman (piatková mešita a mešita Shah-Malik, komplex Ganj Ali Khan, Badgire - (vetracie veže minulých dôb), bazár s hammamom a tradičný čajový dom. Popoludní cesta cez Rafsanjan, centrum pestovania pistácií, popri opustenej karavanserai do mesta Yazd na ubytovanie v 4* hoteli. (R+V)

12. deň: Yazd – Esfahan
Prehliadka mesta Yazd: ohňový chrám a „veže mlčania“ (pohrebiskové veže Zoroastrianov), piatková mešita s dvoma pôvabnými minaretmi, Amir Chakhmakh Tekyeh, „Alexandrovo väzenie“ atd. Cez Nain (piatková mešita, kobercová manufaktura); príchod na dve noci do mesta Esfahan. Ubytovanie v 5* hoteli. (R)

13. deň: Esfahan
Nádherné mozaikami obložené sakrálne stavebné pamiatky Esfahanu sú súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: Palác 40 stlpov a záhrady Tschehel Sotun; Imamovo (predtým kráľovské) námestie s Imamovou a Scheich-Lotfollah mešitou, palác Ali Qapu („Vysoká brána“) a most s 33 oblúkmi. Pri dostatku času návšteva arménskej štvrte Djolfa s katedrálou a múzeom, ako aj prechádzka cez farbami kypiaci bazár. Nocľah v 5* hoteli. (R)

14. deň: Esfahan – Teheran
Cestou späť na sever si prezrieme mesto Natanz (piatková mešita, hrob Sufi), mesto Kashan (záhrady Fin, vykopávky v Tepe Sialk, výroba známych perzských kobercov) mesto Qom, sväté mesto šiítov (mauzoleum Fatimy, sestry Imama Reza možno pozrieť len zvonku). Cesta popri impozantnej mešite s hrobom v roku 1989 zomrelého ajatolláha Khomeiniho do Teheránu. Ubytovanie v 4* hoteli. (R+V)

15. deň: Teheran - Viedeň
Transfer na letisko a odlet domov. (R)

Zmena programu a cien je vyhradená. Program zájazdu sa podriaďuje letovému poriadku. CK KULTOUR nezodpovedá za presné ceny lístkov, nakoľko tieto sa môžu počas roka meniť.

Cena zájazdu:

Cena obsahuje:
• preprava autobusom na trase Bratislava – Schwechat - Bratislava
• preprava autobusom v Iráne
• poplatok za pozvanie a číslo na víza
• poplatky za víza a za ich vybavenie
• poplatky za vstupy do pamätihodností a múzeí podľa programu
• ubytovanie v 3* a 4* hoteloch v dvojposteľových izbách
• 14x raňajky (R)
• 6x večera (V)
• služby miestneho sprievodcu
• služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:
• letenku
• letiskové a bezpečnostné poplatky
• obedy
• cestovné a úrazové poistenie

Platba: IBAN SK6009 000 000 000634817557 v Slovenskej sporiteľni

Poznámka: Irán, meno a priezvisko účastníka zájazdu

Minimálny počet účastníkov: 8

Dôležité upozornenia:
Irán patrí rozhodne medzi najbezpečnejšie a najzaujímavejšie krajiny islamského sveta. Je dôležité zdôrazniť, že sa jedná o islamskú, ale nie arabskú krajinu. Vyznačuje sa priateľskými ľuďmi, čistotou, dobrou stravou, nádhernými pamiatkami a parkami. Zlá povesť krajiny v Európe je spôsobená negatívnou propagandou ohľadne realizovaného nukleárneho programu, ktorý sa však vôbec neprenáša do bežného života krajiny a nijako neovplyvňuje návštevníkov krajiny. Nezažijete žiadnych dotieravých predavačov ponúkajúcich suveníry, každý bude slušne obslúžený. Mnohé suveníry sú veľmi hodnotné, najmä známe perzské koberce. O cenách sa dá v rozumnej miere jednať.
Treba dodržiavať pravidlá islamského sveta v správaní sa a v obliekaní. Ženy musia nosiť dlhé nohavice, blúzky, resp. halenky v nenápadných farbách. Vrchný odev u žien má siahať až po kolená, aby zahalil krivky tela. Na hlavách musia mať stále šatky. Muži musia nosiť dlhé nohavice, košele, resp. tričká s krátkymi rukávmi sú povolené. Do krajiny je zakázané dovážať alkohol.
Treba dodržiavať zákazy fotenia, kde sa to vyžaduje a treba sa zdržiavať akýchkoľvek nevhodných prejavov týkajúcich sa náboženstva.


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: