Česká republika - stredná Morava

Objednať


Od: 10.06.2024 Do: 16.06.2024 Cena: 435 €

Stredná Morava

1. deň: Bratislava -Trenčín - Uherský Brod – Uherský Ostroh - Kunovice - Uherské Hradište - Buchlovice - 235 km
Odjazd z Bratislavy o 8.00 smerom na Trenčín do Uherského Brodu, kde si pozrieme miesta spojené s učiteľom národov, Jánom Amosom Komenským. V Uherskom Ostrohu sa nachádza jediný zdvíhací most holandského typu v Čechách. V Kunoviciach je letecké múzeum na voľnom priestranstve pri areáli bývalého výrobcu lietadiel Let Kunovice. Uherské Hradište je okresným mestom s pekným centrálnym námestím. Prejazd na ubytovanie do mestečka Buchlovice.

2. deň: Buchlovice - Buchlov - Velehrad - 50 km
Zámok v Buchloviciach bol postavený v štýle talianskeho baroka v 17. storočí rodinou Peterswald, neskôr prešiel do vlastníctva rodiny Berchtold, ktorá ho zveľadila. Slúžil panstvu, keď už hrad Buchlov nezodpovedal vtedajším nárokom na bývanie. Je to mimoriadna ukážka záhradného zámku s nádherným parkom a malom zoologickou záhradou.
Hrad Buchlov je ukážkou stredovekej pevnostnej architektúry z 13. storočia. V expozícii zaujme bohatá prírodovedná zbierka, rozsiahly knižničný fond a egyptská múmia.
Kláštor a kostol vo Velehrade boli postavené na mieste pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda. Je ukážkou nádhernej sakrálnej barokovej architektúry, kostol je od roku 1927 pápežskou bazilikou. Ubytovanie v Napajedlách. (R)

3. deň: Napajedla - Kroměříž – Tovačov - Prostějov - 87 km
V Napajedlách si pozrieme známy žrebčín chovajúci anglické plnokrvníky založený v roku 1886 a miestny zámok. Mesto Kroměříž je jednou z najkrajších pamiatkových zón krajiny. Dominantami mesta sú arcibiskupský palác s nádhernou záhradou a Květná záhrada, obe zapísané na listine kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Barokový zámok má krásne interiéry so zbierkami loveckých trofejí, nábytkom, výnimočnú starú knižnicu, hudobné oddelenie a mimoriadne cennú obrazovú galériu. V Kroměříži sa narodil Karel Kryl, na pamäť ktorého tu bolo nedávno zriadené múzeum. V Tovačove sa nachádza zámok s najstarším renesančným portálom v krajine a s neobvykle vysokou zámockou vežou. Prejazd na ubytovanie do Prostějova. (R)

4. deň: Prostějov - Olomouc - 20 km
Mesto Prostějov je pozoruhodné predovšetkým nádhernou a ojedinelou radnicou a Národným domom z obdobia secesie a pekným centrom mesta. Narodil sa tu básnik Jiří Wolker.
Mesto Olomouc je jedným z najpozoruhodnejších miest Českej republiky po historickej stránke, sídlo arcibiskupstva s množstvom nádherných cirkevných i svetských stavieb a univerzitným komplexom. Zaujme nás stĺp sv. Trojice na Hornom námestí, ktorý je súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na námestí sa nachádza pozoruhodná radnica a krásne meštianske paláce. Nádhernou ukážkou gotiky je katedrála sv. Václava, barokový štýl je zastúpený v kostole sv. Michala, kostol sv. Maurícia má úžasný organ, jeden z najväčších v Európe. Ubytovanie v Olomouci. (R)

5. deň: Olomouc – Svatý Kopeček – Litovel – Loštice - Olomouc - 82 km
Po raňajkách dokončenie prehliadky Olomouca, následne prejazd k barokovej bazilike minor na Svatom Kopečku, významné pútnické miesto. Mesto Litovel sa prezýva hanácke Benátky, pretože sa rozkladá pri troch ramenách rieky Morava a klenie sa cez ne niekoľko mostov, vrátane 3. najstaršieho kamenného mosta v krajine. V meste Loštice sa nachádza Múzeum Olomouckých tvarôžkov, ktoré si pozrieme a najmä ovoniame. Následne presun na ubytovanie a večeru do Olomouca. (R)

6. deň: Olomouc - Přerov - Holešov - Otrokovice - Strážnice - Hodonín - Bratislava - 223 km
Holešov ponúka na prehliadku zámockú záhradu, synagógu a židovský cintorín. Mesto Otrokovice je známe domami postavenými Tomášom Baťom, ktorý práve tu krátko po štarte lietadla zahynul. V Strážnici sa každoročne koná známy medzinárodný folklórny festival, v roku 2016 to bol už jeho 71. ročník. V Hodoníne sa narodil prvý čs. prezident T.G.Masaryk. Prijazd do Bratislavy vo večerných hodinách. (R)

Zmena programu a cien je vyhradená. Program zájazdu sa podriaďuje letovému poriadku. CK KULTOUR nezodpovedá za presné ceny lístkov, nakoľko tieto sa môžu počas roka meniť.

Nástupné miesto : Bratislava, nástupište autobusov Q pri 3 vežiach na Bajkalskej ulici                                                         

Čas odjazdu : 8:00

Cena obsahuje:
- prepravu autobusom slovenského prepravcu
- 5x ubytovanie v 3* hoteloch v dvojposteľových izbách
- 5x raňajky (R)
- vstupy do pamätihodností v rámci programu
- služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:
- obedy
- večere
- cestovné a úrazové poistenie

Platba: IBAN: SK60 0900 0000 0006 3481 7557 v Slovenskej sporiteľni

Poznámka: Stredná Morava, meno a priezvisko účastníka zájazdu

Minimálny počet účastníkov: 20          


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: