Nemecko - po stopách Martina Luthera

Objednať


Od: 10.06.2024 Do: 15.06.2024 Cena: 538 €

Po stopách Martina Luthera

1. deň: Košice – Žilina – Valašské Meziříčí – Olomouc - Pardubice - Praha – Ústí nad Labem - 725 km
Odjazd o 8:00 cez uvedené mestá smerom do Českej republiky na ubytovanie do Ústí nad Labem.

2. deň: Ústí nad Labem - Torgau - Wittenberg - Wörlitz – Magdeburg - 330 km
Po raňajkách prejazd cez hranice do mesta Torgau, kde bol postavený prvý evanjelický kostol vysvätený Martinom Lutherom v roku 1544. V Marienkirche je pochovaná manželka M. Luthera, Katharina von Bora. V meste Wittenberg pribil dňa 31. októbra 1517 Martin Luther na bránu zámockého kostola 95 téz, ktorými výrazne ovplyvnil ďalší vývoj kresťanstva na celom svete. V meste za čias vládnutia saského kniežaťa Fridricha Múdreho pôsobil nielen Luther, ale aj teológ Philipp Melanchton, či maliari Lucas Cranach st. a jeho syn Lukas. Navštívime Dom Martina Luthera s bohatou zbierkou obrazov Martina Luthera, zámocký kostol, mestský kostol s oltárom od Lucasa Cranacha, Cranachov dom a dvory, či Melanchtonov dom. Prejazd popri meste Wörlitz, kde sa nachádza krásny park pod ochranou UNESCO. Príchod do Magdeburgu, mesta nazývaného „Kazateľnica nášho Pána“ pre aktivity M. Luthera. Ubytovanie v Magdeburgu. (R)

3. deň: Magdeburg - Halle - Eisleben – Querfurt – Weimar - Gotha – Eisenach - 310 km
Po raňajkách prejazd do mesta Halle s návštevou kostola sv. Marie s posmrtnou maskou M. Luthera. Uvidíme Dóm i rezidenciu kardinála Albrechta. Pokračovanie do mesta Eisleben, kde sa dňa 10. novembra 1483 Martin Luther narodil a kde aj zomrel. Prehliadka jeho rodného domu, návšteva kostola sv. Petra a Pavla, miesta pokrstenia malého Martina, i kostola sv. Ondreja, kde odzneli jeho posledné bohoslužby. Oproti tomuto kostolu sa nachádza dom, kde Martin Luther dňa 18. februára 1546 zomrel. Cestou prehliadka mesta Weimar, kde Martin Luther viackrát pobýval. Okrem neho tu pôsobil aj Lucas Cranach, ktorý tu zanechal viaceré diela vystavené v súčasnosti v galérii v mestskom zámku. V mestskom kostole sv. Petra a Pavla sa nachádza Lutherova kazateľnica a krídlový oltár od Lucasa Cranacha st. dohotovený jeho synom. Lucas Cranach st. tu zomrel a je pochovaný na Jakubovom cintoríne. Príchod do mesta Eisenach, ktoré M. Luther nazýval „moje milované mesto“ a navštevoval tu od roku 1498 Latinskú školu. V dnešnom Lutherovom dome býval u rodiny Cotta a pobyt tu ho ovplyvnil v rozhodnutí stať sa mníchom. V kostole sv. Juraja pôsobil ako člen speváckeho zboru, sám skomponoval 37 piesní. Nocľah v meste Eisenach. (R)

4.deň: Eisenach - Wartburg - Gotha – Erfurt – Altenburg – Chemnitz - 250 km
Po raňajkách dokončenie prehliadky mesta Eisenach. Nesmieme zabudnúť spomenúť, že v Eisenachu sa dňa 21. marca 1685 narodil hudobný génius Johann Sebastian Bach, ktorý svojim dielom ovplyvnil dejiny reformácie. Prehliadka hradu Wartburg v ktorom strávil M. Luther pod ochranou saského kurfürsta od konca roku 1521 po ríšskom sneme vo Wormse desať mesiacov. Počas desiatich týždňov tu preložil Nový zákon z gréčtiny do nemčiny. Po prehliadke hradu si v rezidenčnom meste Gotha pozrieme niekdajšie pôsobivé sídlo vojvodov Sachsen – Gotha v zámku Friedenstein s nádherou obrazovou galériou. Následne sa zastavíme v meste Erfurt (durínsky Rím), kde M. Luther strávil desať rokov svojho života. Pozrieme si kláštor Augustiánov, do ktorého M. Luther v roku 1505 vstúpil, budovu najstaršej univerzity v Nemecku, Michaelisov kostol, či Krämerov most.
Zastavíme sa v mestečku Altenburg, kde na dvore Friedricha Múdreho pôsobil Georg Spalatin, blízky priateľ M. Luthera a kde bola podpísaná tzv. Dohoda o mlčaní. Prehliadka kostola sv. Bartolomeja a ďalších pozoruhodností Altenburgu súvisiacich s pobytom M. Luthera. Nocľah v meste Chemnitz. (R)

5. deň: Chemnitz – Drážďany - Pardubice - 330 km
Po raňajkách Pokračovanie v ceste na Drážďany. V rámci dohodnutého času prehliadka historického centra mesta. Večer príchod do mesta Pardubice a krátka prehliadka centra mesta spojená s časom na večeru. Ubytovanie v hoteli. (R)

6. deň: Pardubice – Litomyšl – Olomouc – Rožnov pod Radhoštěm – Žilina – Košice - 545 km
Po raňajkách odjazd do mesta Litomyšl, rodiska hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu narodeného miestnemu sládkovi Františkovi Smetanovi. Súčasťou panstva bol renesančný zámok, ktorý je od roku 1999 pod ochranou UNESCO. Mesto Olomouc je významným biskupským sídlom s krásnym palácom a nádhernými záhradami. V Řožňove pod Radhoštěm sa nachádza najkrajší skanzen v Českej republike. Príchod do Košíc v neskorých večerných hodinách. (R)

Zmena programu a cien je vyhradená. CK KULTOUR nezodpovedá za presné ceny lístkov, nakoľko tieto sa môžu počas roka meniť.

Čas odjazdu: 8:00

Cena obsahuje:
• prepravu autobusom slovenského prepravcu
• 5x ubytovanie prevažne v 3* hoteloch
• 5x raňajky (R)
• všetky dohodnuté vstupy do pamätihodností a múzeí
• služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:

• obedy
• večere
• cestovné a úrazové poistenie

Platba:
IBAN: SK60 0900 0000 0006 3481 7557 v Slovenskej sporiteľni

Poznámka:
Martin Luther, meno a priezvisko účastníka zájazdu, resp. skupiny

Minimálny počet účastníkov:
 36
 


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: