Vážení klienti, milí priatelia,

ponúkame vám poznávacie zájazdy zamerané na kultúru, históriu a reálie jednotlivých štátov, alebo regiónov. Ponúkame zájazdy s podrobnou štruktúrou programu, venujeme sa krajinám, či ich oblastiam, ako ich nenájdete v ponukách iných cestovných kancelárií na Slovensku. Zaoberáme sa vo zvýšenej miere UNESCO pamiatkami, ktoré predstavujú to najlepšie z kultúrneho dedičstva ľudstva.

Naše autobusové zájazdy sme zásadne koncipovali bez nočných prejazdov na miesto určenia, aby sme uchránili klientov od vyčerpania, ktoré s tým súvisí. Vyskytujú sa len nočné prejazdy cestou domov. Počas našich ciest nerobíme dlhé presuny, klienti tak majú možnosť spoznať zaujímavé miesta aj v krajinách tranzitu. Nie je našim cieľom precestovať za pár dní polovicu Európy s nočnými prejazdami, ale venovať potrebný čas na spoznávanie pozoruhodných miest aj počas cesty. Venujeme sa aj blízkym krajinám, ktoré nepôsobia exoticky, ale ponúkajú nesmierne veľa zaujímavostí dosiaľ našim ľuďom neznámych. S týmito krajinami nás spája veľa z našej minulosti. Uvádzame rozsiahlu plánovanú ponuku zájazdov, ktorú budeme dopĺňať podľa dopytu klientov i vlastných možností tento i budúci rok. Pri výbere zájazdu sa prosím orientujte podľa uvedených termínov.

Svojimi vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami a prehľadom garantujeme spokojnosť s programami ciest a so získanými zážitkami. Poskytujeme kultúru cestovania i poznávania spojenú so zodpovedajúcimi službami. V zájazdoch majú účastníci zájazdu zabezpečené každý deň raňajky a počas niektorých dní aj večere. Spoločne zabezpečená strava je vždy cenovo výhodnejšia, v prípade záujmu je možnosť jej ponuku rozšíriť. Týmto postupom môžeme účastníkom zájazdu pomôcť prekonať jazykovú bariéru.
V cene zájazdu sú zahrnuté ceny vstupov do pamätihodností, múzeí, kostolov, galérií, pivníc, či záhrad. Týmto postupom dosiahneme nižšiu konečnú cenu pre klientov a zabezpečíme lepšiu organizáciu zájazdov. Nechceme nalákať klientov na nízku základnú cenu a dodatočne od nich žiadať peniaze. Naopak chceme, aby si účastníci zájazdov plne užili poznávanie reálii cudzích krajín. Presadzujeme zásadu dobrého vzťahu ceny a poskytnutých služieb.

Našim cieľom je poskytnúť klientom príjemné zážitky z cestovania, správať sa korektne, zabezpečiť kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov.

KULTOUR predstavuje kultúru krajín i kultúru cestovania.