Vážení klienti, milí priatelia,

v súvislosti so situáciou ohľadne koronavírusu sa budeme snažiť ponúknuť poznávacie zájazdy do jednotlivých štátov, alebo regiónov podľa vývoja aktuálnej situácie. 
Nami ponúkané zájazdy majú podrobnú štruktúru programu, venujeme sa krajinám, či ich oblastiam, ako ich zriedkavo nájdete v ponukách iných CK na Slovensku. Zaoberáme sa pamiatkami pod ochranou organizácie UNESCO, ktoré predstavujú to najlepšie z kultúrneho dedičstva ľudstva.

Naše autobusové zájazdy sme zásadne koncipovali bez nočných prejazdov na miesto určenia, aby sme uchránili klientov od vyčerpania, ktoré s tým súvisí. Vyskytujú sa len zriedkavo nočné prejazdy cestou domov. Počas našich ciest nerobíme dlhé presuny, klienti tak majú možnosť spoznať zaujímavé miesta aj v krajinách tranzitu. Chceme poskytnúť potrebný čas na spoznávanie pozoruhodných miest aj počas cesty. Venujeme sa aj blízkym krajinám, ktoré nepôsobia exoticky, ale ponúkajú nesmierne veľa zaujímavostí dosiaľ našim ľuďom neznámych. S týmito krajinami nás spája veľa z našej minulosti. Na druhej strane ponúkame aj letecké zájazdy do vzdialenejších destinácií v Európe i mimo nej. Uvádzame rozsiahlu ponuku zájazdov, ktorú budeme upravovať podľa dopytu klientov i vlastných možností. Pri výbere zájazdu sa prosím orientujte podľa uvedených lokalít, či podľa dĺžky zájazdov.

Svojimi vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami a prehľadom garantujeme spokojnosť s programami ciest a so získanými zážitkami. Poskytujeme kultúru cestovania i poznávania spojenú so zodpovedajúcimi službami. V zájazdoch majú účastníci zájazdu zabezpečené každý deň raňajky a počas niektorých dní aj večere. V prípade záujmu je možné spoločné stravovanie rozšíriť.
V cene zájazdu sú zahrnuté ceny vstupov do pamätihodností, múzeí, kostolov, galérií, pivníc, či záhrad. Týmto sa odlišujeme od väčšiny CK na Slovensku, takto dosiahneme nižšiu konečnú cenu pre klientov a zabezpečíme lepšiu organizáciu programu zájazdov. Nelákame klientov na klamlivú nízku ponukovú cenu, ale ponúkame poznávacie zájazdy s bohatým programom za zodpovedajúce ceny. Je našim cieľom, aby si účastníci zájazdov plne užili poznávanie reálií i histórie cudzích krajín. Presadzujeme zásadu dobrého vzťahu ceny a poskytnutých služieb.

Našim cieľom je poskytnúť klientom príjemné zážitky z cestovania, správať sa korektne, zabezpečiť kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov.

KULTOUR predstavuje kultúru krajín i kultúru cestovania.