Vážení klienti, milí priatelia,

po prekonaní najhorších časov v súvislosti so šírením koronavírusu vám chceme v prvých dňoch leta 2020 ponúknuť jednodňové autobusové zájazdy do susedných krajín. Pozrite si prosím najmä bohatú ponuku na Moravu. Budeme ďalej ponúkať poznávacie zájazdy zamerané na kultúru, históriu a reálie jednotlivých štátov, alebo regiónov podľa vývoja aktuálnej situácie.
Nami ponúkané zájazdy majú podrobnú štruktúru programu, venujeme sa krajinám, či ich oblastiam, ako ich zriedkavo nájdete v ponukách iných CK na Slovensku. Zaoberáme sa pamiatkami pod ochranou organizácie UNESCO, ktoré predstavujú to najlepšie z kultúrneho dedičstva ľudstva.

Naše autobusové zájazdy sme zásadne koncipovali bez nočných prejazdov na miesto určenia, aby sme uchránili klientov od vyčerpania, ktoré s tým súvisí. Vyskytujú sa len zriedkavo nočné prejazdy cestou domov. Počas našich ciest nerobíme dlhé presuny, klienti tak majú možnosť spoznať zaujímavé miesta aj v krajinách tranzitu. Chceme poskytnúť potrebný čas na spoznávanie pozoruhodných miest aj počas cesty. Venujeme sa aj blízkym krajinám, ktoré nepôsobia exoticky, ale ponúkajú nesmierne veľa zaujímavostí dosiaľ našim ľuďom neznámych. S týmito krajinami nás spája veľa z našej minulosti. Na druhej strane ponúkame aj letecké zájazdy do vzdialenejších destinácií v Európe i mimo nej. Uvádzame rozsiahlu ponuku zájazdov, ktorú budeme upravovať podľa dopytu klientov i vlastných možností. Pri výbere zájazdu sa prosím orientujte podľa uvedených lokalít, či podľa dĺžky zájazdov.

Svojimi vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami a prehľadom garantujeme spokojnosť s programami ciest a so získanými zážitkami. Poskytujeme kultúru cestovania i poznávania spojenú so zodpovedajúcimi službami. V zájazdoch majú účastníci zájazdu zabezpečené každý deň raňajky a počas niektorých dní aj večere. V prípade záujmu je možné spoločné stravovanie rozšíriť.
V cene zájazdu sú zahrnuté ceny vstupov do pamätihodností, múzeí, kostolov, galérií, pivníc, či záhrad. Týmto sa odlišujeme od väčšiny CK na Slovensku, takto dosiahneme nižšiu konečnú cenu pre klientov a zabezpečíme lepšiu organizáciu zájazdov. Nelákame klientov na klamlivú nízku ponukovú cenu, ale ponúkame poznávacie zájazdy s bohatým programom za zodpovedajúce ceny. Je našim cieľom, aby si účastníci zájazdov plne užili poznávanie reálií i histórie cudzích krajín. Presadzujeme zásadu dobrého vzťahu ceny a poskytnutých služieb.

Našim cieľom je poskytnúť klientom príjemné zážitky z cestovania, správať sa korektne, zabezpečiť kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov.

KULTOUR predstavuje kultúru krajín i kultúru cestovania.