Česká republika - UNESCO pamiatky

Objednať


Od: 03.06.2024 Do: 09.06.2024 Cena: 635 €

Česká republika UNESCO pamiatky

1. deň: Bratislava – Břeclav – Lednice-Valtice – Kroměříž – 225 km
Odjazd o 8.00 z parkoviska za Športovou halou na Pasienkoch v Bratislave. Po príjazde do Lednice prehliadka zámku prostredníctvom kniežacieho okruhu a prehliadka priľahlého skleníka. Dozvieme sa zaujímavosti zo života rodiny Liechtenstein. Prechádzka zámockým parkom a následne prejazd do Valtíc. Tu si prezrieme miestny zámok a ochutnáme výborné moravské vína v zámockých pivniciach, kde sídli Národný salón vín Českej republiky. Prejazd do Kroměříža, ubytovanie. (R)2. deň: Kroměříž – Olomouc - 46 km
Mesto Kroměříž je jednou z najkrajších pamiatkových zón krajiny. Dominantami mesta sú arcibiskupský palác s nádhernou záhradou a Květná záhrada, obe zapísané na listine kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Barokový zámok má krásne interiéry so zbierkami loveckých trofejí, nábytkom, výnimočnú starú knižnicu, hudobné oddelenie a mimoriadne cennú obrazovú galériu. V Kroměříži sa narodil Karel Kryl, na pamäť ktorého tu bolo nedávno zriadené múzeum. Mesto Olomouc je sídlom arcibiskupstva s množstvom nádherných cirkevných i svetských stavieb a univerzitným komplexom. Stĺp sv. Trojice na Hornom námestí je súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na námestí sa nachádza pozoruhodná radnica a krásne meštianske paláce. Nádhernou ukážkou gotiky je katedrála sv. Václava, baroko je zastúpené v kostole sv. Michala. Ubytovanie v Olomouci (R)

3. deň: Olomouc - Litomyšl – Ždár nad Sázavou – Třebíč – 192 km
Prejazd do mesta Litomyšl, jedného z najstarších miest v Čechách vystavaného najmä v období renesancie, z tých čias pochádza aj miestny zámok zapísaný na listinu UNESCO. V roku 1824 sa v meste narodil Bedřich Smetana. V Žďári nad Sázavou sa nachádza zámok patriaci rodine Kinských, zaujímavý konventný kostol a vzácne múzeum knihy. Na okraji mesta je výnimočný pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore, zapísaný na zozname UNESCO. Do dnešnej podoby ho vystaval Johann Blažej Santini Aichl v roku 1720. Prejazd na ubytovanie a večeru do mesta Třebíč. (R)4. deň: Třebíč – Telč – Český Krumlov – 145 km
V Třebíči sa nachádza zaujímavá židovská štvrť a cintorín, ktoré sú pod ochranou UNESCO. Nemenej zaujímavá je románsko-gotická bazilika sv. Prokopa zachovaná v pôvodnom stave. Renesančné mesto Telč požívajúce tiež štatút ochrany organizáciou UNESCO má nádherné historické jadro, ktorému dominuje centrálne námestie a v jeho hornej časti výnimočný renesančný zámok prestavaný na podnet Zachariáša z Hradce. Prehliadka zámku, v ktorom budeme obdivovať zdobené kazetové stropy, rytiersku sálu a zbierku porcelánu a zbraní. Prejazd na ubytovanie smerom na Český Krumlov. (R)

5. deň: Český Krumlov – Holašovice – Praha - 180 km
Český Krumlov sa rozkladá v meandroch rieky Vltavy, ktorá ho rozdeľuje na dve časti. V pravej časti si pozrieme vnútorné mesto, Námestie Svornosti, radnicu, kostol sv. Víta. V ľavej časti sa nachádza zámok s 300 miestnosťami, druhý najväčší v krajine. Súčasťou zámku je barokové divadle s otáčavým hľadiskom. Všetko je pod ochranou UNESCO. V malebnej dedinke Holašovice sa okolo miestneho rybníka nachádzajú sedliacke domy zdobené charakteristickými štítmi postavené v 19. storočí v tzv. sedliackom baroku. Celá dedinka dokumentujúca život na vidieku je pod ochranou UNESCO od roku 1998. Odjazd na ubytovanie a večeru do Prahy. (R)6. deň: Praha – 20 km
Historické jadro hlavného mesta krajiny je pod ochranou UNESCO. Prehliadku mesta začneme návštevou kostola a cintorína na Vyšehrade. Pokračovať budeme k Strahovskému kláštoru, ktorý si pozrieme v interiéry. Ponúka sa odtiaľ nádherný pohľad na mesto. Prejazd k Pražskému hradu, prehliadka chrámu sv. Víta a peší presun Malostranskou ulicou do centra mesta ku kostolu sv. Mikuláša. Prejdeme cez Karlov most do Starého mesta, pozrieme si Týnsky chrám, v prípade záujmu aj Jozefovo mesto a iné miesta. Ubytovanie v Prahe. (R)

7. deň: Praha – Kutná Hora – Sedlec - Brno – Bratislava – 365 km
Po raňajkách odjazd do neďalekej Kutnej Hory, ktorá bola po Prahe do 18. storočia najvýznamnejším mestom krajiny. Historické centrum spolu s výnimočnou katedrálou sv. Barbory sú pod ochranou UNESCO. Kúsok na sever v obci Sedlec si pozrieme ojedinelú kostnicu, kde sú kosti nebožtíkov uložené do rôznych tvarov. V Brne ukončíme našu cestu symbolicky najmladšou pamiatkou pod ochranou UNESCO na českom území, a síce prehliadkou vily Tugendhat z roku 1932. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách. (R)

Zmena programu a cien je vyhradená. CK KULTOUR nezodpovedá za presné ceny lístkov, nakoľko tieto sa môžu počas roka meniť.

Nástupné miesto: nástupište autobusov Q pri 3 vežiach na Bajkalskej ulici

Čas odjazdu: 

Cena obsahuje:
• preprava autobusom slovenského prepravcu
• 6x ubytovanie v 3* hoteloch v dvojposteľových izbách
• 6x raňajky (R)
• vstupy do pamätihodností v rámci programu
• služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:
• obedy
• cestovné a úrazové poistenie

Platba: IBAN: SK60 0900 0000 0006 3481 7557 v Slovenskej sporiteľni

Poznámka: UNESCO pamiatky v ČR, meno a priezvisko účastníka zájazdu

Minimálny počet účastníkov: 14


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: