Morava - Třebíč, Polná, Žďár nad Sázavou, Boskovice

Objednať


Od: 06.07.2024 Do: 06.07.2024 Cena: 68 €

Třebíč, Polná, Žďár nad Sázavou a Boskovice

 

Trasa: Bratislava - Třebíč – Polná - Žďár nad Sázavou – Boskovice – Bratislava - 500  km

V meste Třebíč sa nachádza zaujímavá židovská štvrť, o prvej prítomnosti židov sú správy už z prvej polovice 14. storočia, k vytvoreniu samostatného ghetta došlo už koncom 17. storočia. Zachovali sa tu 2 pôvodné synagógy a v dobrom stave je celá zástavba ghetta, ktoré je od roku 2003 pod ochranou UNESCO. Nemenej zaujímavá je románsko-gotická bazilika sv. Prokopa z druhej polovice 13. storočia s krásne zachovalou pôvodnou architektúrou, čo bolo tiež dôvodom na zápis na listinu chránených pamiatok UNESCO.

V Žďári nad Sázavou sa nachádza zámok patriaci rodine Kinských, zaujímavý konventný kostol a vzácne múzeum knihy. Na okraji mesta je výnimočný pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore, zapísaný na zozname UNESCO. Do dnešnej podoby ho vystaval Jan Blažej Santini Aichl v roku 1720.

V rámci časových možností sa budeme venovať historickému centru mesta Boskovice, kde sa nachádza zaujímavá synagóga, na kopci nad mestom hrad a pod ním zámok, ktorý zažil najlepšie doby svojho vývoja v čase prítomnosti šľachtického rodu Mensdorff-Pouilly. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.

Zmena programu a cien je vyhradená. CK KULTOUR nezodpovedá za presné ceny lístkov, nakoľko tieto sa môžu počas roka meniť.

Nástupné miesto:  parkovisko za Športovou halou na Pasienkoch v Bratislave

Čas odjazdu: 7:30

Cena obsahuje:

  • prepravu autobusom slovenského prepravcu
  • služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:

  • stravu
  • vstupy do pamätihodností
  • cestovné a úrazové poistenie

Platba: IBAN SK60  0900 0000 0006 3481 7557 v Slovenskej sporiteľni

Poznámka: Třebíč, meno a priezvisko účastníka zájazdu

Minimálny počet účastníkov: 16


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: