Nemecko - po stopách Martina Luthera

Objednať


Od: 21.08.2023 Do: 26.08.2023 Cena: 468 €

Po stopách Martina Luthera

1. deň: Kežmarok - Mělník - Ústí nad Labem - 685 km
Odjazd o 8:00 smerom do Českej republiky do mesta Ústí nad Labem, kde sa ubytujeme.

2. deň: Ústí nad Labem - Torgau - Wittenberg - Wörlitz – Magdeburg - 330 km
Po raňajkách odjazd do mesta Torgau, kde bol postavený prvý evanjelický kostol vysvätený Martinom Lutherom v roku 1544. V Marienkirche je pochovaná manželka Martina Luthera, Katharina von Bora. V meste Wittenberg pribil dňa 31. októbra 1517 Martin Luther na bránu zámockého kostola 95 téz, ktorými výrazne ovplyvnil ďalší vývoj kresťanstva na celom svete. V meste za čias vládnutia saského kniežaťa Fridricha Múdreho pôsobil nielen Luther, ale aj teológ Philipp Melanchton, či maliari otec a syn Lucas Cranach st. Navštívime Dom Martina Luthera s jeho bohatou zbierkou obrazov Martina Luthera, zámocký kostol, mestský kostol s oltárom od Lucasa Cranacha, Cranachov dom a dvory, či Melanchtonov dom. Prejazd popri meste Wörlitz, kde sa nachádza krásny park pod ochranou UNESCO. Príchod do Magdeburgu, mesta nazývaného „Kazateľnica nášho Pána“ pre aktivity M. Luthera. Ubytovaniesa v Magdeburgu. (R)

3. deň: Magdeburg - Eisleben – Halle - Weimar – Gotha - 315 km 
Po raňajkách prejazd do mesta Eisleben, kde sa dňa 10. novembra 1483 Martin Luther narodil a kde aj zomrel. Prehliadka jeho rodného domu, návšteva kostola sv. Petra a Pavla, miesta pokrstenia malého Martina, i kostola sv. Ondreja, kde odzneli jeho posledné bohoslužby. Oproti tomuto kostolu sa nachádza dom, kde Martin Luther dňa 18. februára 1546 zomrel. Po ceste krátka prehliadka mesta Halle s návštevou kostola sv. Marie s posmrtnou maskou M. Luthera. Uvidíme Dóm i rezidenciu kardinála Albrechta. Martin Luther viackrát pobýval v meste Weimar. Okrem neho tu pôsobil aj Lucas Cranach, ktorý tu zanechal viaceré diela vystavené v súčasnosti v galérii v mestskom zámku. V mestskom kostole sv. Petra a Pavla sa nachádza Lutherova kazateľnica a krídlový oltár od Lucasa Cranacha dohotovený jeho synom. Lucas Cranach st. tu zomrel a pochovaný je na Jakubovom cintoríne. Ubytovaniesa v meste Gotha. (R)

4.deň: Gotha - Erfurt - Eisenach - Wartburg - Gotha - 140 km
Prejazd do mesta Erfurt (durínsky Rím), kde M. Luther strávil desať rokov svojho života. Pozrieme si kláštor Augustiánov, do ktorého M. Luther vstúpil v roku 1505, budovu najstaršej univerzity v Nemecku, Michaelisov kostol, či Krämerov most.
V meste Eisenach, ktoré nazýval "moje milované mesto", navštevoval M. Luther od roku 1498 Latinskú školu, v dnešnom Lutherovom dome býval u rodiny Cotta a pobyt tu ho ovplyvnil v rozhodnutí stať sa mníchom. V kostole sv. Juraja pôsobil ako člen speváckeho zboru, sám skomponoval 37 piesní.
Nesmieme zabudnúť spomenúť, že v Eisenachu sa dňa 21. marca 1685 narodil hudobný génius Johann Sebastian Bach, ktorý svojim dielom ovplyvnil dejiny reformácie. Nad mestom sa týči hrad Wartburg, v ktorom strávil Martin Luther pod ochranou saského kurfürsta od konca roka 1521 po ríšskom sneme vo Wormse desať mesiacov. Počas desiatich týždňov preložil Nový zákon z gréčtiny do nemčiny. Po prehliadke hradu návrat na ubytovanie do mesta Gotha. (R)

5. deň: Gotha – Altenburg - Drážďany - Mělník - 400 km
Po raňajkách si v rezidenčnom meste Gotha pozrieme niekdajšie pôsobivé sídlo vojvodov Sachsen – Gotha v zámku Friedenstein s nádherou obrazovou galériou. Následne sa zastavíme v mestečku Altenburg, kde na dvore Friedricha Múdreho pôsobil Georg Spalatin, blízky priateľ M. Luthera a bola tu podpísaná tzv. Dohoda o mlčaní. Prehliadka kostola sv. Bartolomeja a ďalších pozoruhodností Altenburgu súvisiacich s pobytom M. Luthera. Pokračovanie v ceste na Drážďany. V rámci času krátka prehliadka historického centra mesta. Večer príchod do mesta Mělník a krátka prehliadka centra mesta. Ubytovanie sa slovenskej časti skupiny. (R)

6. deň: Mělník – Poděbrady - Kutná Hora – Litomyšl – Olomouc – Rožnov pod Radhoštěm – Žilina – Kežmarok - 570 km
Po raňajkách odjazd do kúpeľného mesta Poděbrady, ktoré v minulosti preslávil český kráľ Jiří z Poděbrad. V kúpeľoch sa liečia srdcové ťažkosti a problémy pohybového ústrojenstva. Mesto Kutná Hora bolo v minulosti významným banským mestom známym ťažbou striebra a razbou mincí. Kostol sv. Barbory a kostol Nanebevzatia Panny Márie v Sedlci sú súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. V prípade času krátke zastavenie sa v meste Litomyšl, rodisku hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu narodeného miestnemu sládkovi Františkovi Smetanovi. Súčasťou panstva bol renesančný zámok, ktorý je od roku 1999 pod ochranou UNESCO. Pokračovanie v ceste, návrat do Kežmarku v neskorých večerných hodinách. (R)

Zmena programu a cien je vyhradená. CK KULTOUR nezodpovedá za presné ceny lístkov, nakoľko tieto sa môžu počas roka meniť.

Čas odjazdu: 8:00

Cena obsahuje:
• prepravu autobusom slovenského prepravcu
  2x ubytovanie v 4* hoteli
• 3x ubytovanie v 3* hoteloch
• 5x raňajky (R)
• všetky vstupy do pamätihodností a múzeí
• služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:

• obedy
• večere
• cestovné a úrazové poistenie

Platba:
IBAN: SK60 0900 0000 0006 3481 7557 v Slovenskej sporiteľni

Poznámka:
Martin Luther, meno a priezvisko účastníka zájazdu, resp. skupiny

Minimálny počet účastníkov:
 24
 


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: