Francúzska republika - TOP 10 zámkov v okolí Paríža

Objednať


Od: 15.07.2019 Do: 22.07.2019 Cena: 898 €

TOP 10 zámkov v okolí Paríža

1. deň nedeľa: Bratislava - Linz – Passau - Regensburg - Norimberg - Landau - 830 km
Odjazd o 8:00 smerom na Linz. Ubytovanie v meste Landau v Nemecku.

2. deň: Landau - Metz - Reims – Compiégne – Clermont - Chantilly - 500 km
V meste Reims, centre oblasti Champagne, sa nachádza gotická katedrála, kde boli korunovaní francúzski králi a tu bola podpísaná kapitulácia Nemecka v 2. svetovej vojne. Po 1. svetovej vojne bola podpísaná kapitulácia Nemecka v známom železničnom vagóne v meste Compiégne. My si prehliadneme miestny nádherný zámok vybudovaný ako letná rezidencia pre Ludvíka XV. S obľubou sa tu zdržiavali i Napoleon Bonaparte I. a Napoleon III. Mesto Chantilly má mondénny charakter vďaka zámku rodiny Montmorency, rodu Condé a známym konským dostihom. Ubytovanie v okolí mesta Chantilly. (R)

3. deň: Chantilly – Chateau d´Ecouen - Saint Denis – Saint-Germain-en-Laye - Chateau de Malmaison - 90 km
Po raňajkách prehliadka zámku a parku v Chantilly a nezabudneme ani na mimoriadne zaujímavé múzeum koní. Následne prehliadka zámku d´Ecouen postavenom v roku 1550 v ktorom sa dnes nachádza múzeum venované obdobiu renesancie. Po prehliadke presun k ojedinelej katedrále Saint Denis na severnom okraji Paríža postavenej ako prvej v gotickom štýle a slúžiacej v minulosti na pochovanie francúzskych kráľov. Zámok Saint-Germain-en-Laye bol postavený za čias vládnutia kráľa Ludvíka IX. v 13. storočí, v roku 1638 sa tu narodil kráľ Ludvík XIV. Dnes je tu sídlo Národného archeologického múzea. Presun na ubytovanie do okolia zámku Chateau de Malmaison. (R)

4. deň: Chateau de Malmaison - Rambouillet - Versailles - 80 km
Prehliadka zaujímavého zámku Malmaison, v ktorom je možné vidieť najucelenejšiu zbierku osobných predmetov Napoleona Bonaparte I. a jeho manželky Josephine, ktorá tu dňa 29.5.1814 zomrela. Gotický zámok Rambouillet postavený v 14. storočí slúžil ako letná rezidencia francúzskych prezidentov, dodnes tam prijímajú prezidenti významné zahraničné návštevy. Pobýval tu i významný renesančný panovník František I., ktorý tu zomrel. Vo Versailles si pozrieme samotné mesto i niekdajšiu úžitkovú záhradu. Zámok vynecháme, pretože sa zvykne navštevovať pri zájazdoch do Paríža. Ubytovanie v okolí Versailles. (R)

5. deň: Versailles – Sceaux – Chateau de Vincennes – Chateau de Vaux-le Vicomte – 88 km
Zámok Sceaux bol kúpený a rozšírený ministrom financií kráľa Ludvíka XIV, Jean-Baptiste Colbertom. Vlastnili ho viacerí majitelia, dnes je v ňom Múzeum provincie Ille de France s rozsiahlou zbierkou obrazov Parížskej školy. Zámok má krásne záhrady. Zámok de Vincennes sa nachádza vo východnej parkovej oblasti Paríža Bois de Vincennes a so svojou mohutnou vežou je nádhernou ukážkou stredovekej obrannej architektúry. Vznikol na základoch loveckého zámku zo začiatku 12. storočia a slúžil ako kráľovská rezidencia. Zámok Vaux-le Vicomte bol postavený pre prvého ministra financií kráľa Ludvíka XIV, Nicolasa Fouquet. Nepriniesol mu však šťastie, pretože kráľovi nebol jasný pôvod peňazí na stavbu a tak mu zámok zhabal, uvrhol ho do väzenia, kde aj zomrel. Ubytovanie cestou do Fontainebleau. (R)

6. deň: Chateau de Vaux-le-Vicomte - Fontainebleau – Vittel - 315 km
Zámok Fontainebleau patrí medzi najvýznamnejšie zámky v krajine, je aj súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Pôsobilo tu celkom 34 vladárov počnúc Ludvíkom VI. v 11. storočí až po Napoleona III. v 19. storočí. Bolo tu podpísaných veľa dôležitých dokumentov, v roku 1763 sa tu ukončila 7 ročná vojna, v roku 1814 tu zomrel pápež Pius VII. a Napoleon Bonaparte I. tu odovzdal moc a odišiel do vyhnanstva na ostrov Elba. Prehliadka zámku a priľahlého parku. Následne odjazd na ubytovanie do mesta Vittel, kde sa nachádzajú pramene známej minerálnej vody. Ubytovanie. (R)

7. deň: Vittel – Nancy – Metz - Strasbourg - Colmar – 385 km
Po raňajkách odjazd do správneho strediska Lotrinska, mesta Nancy, známeho krásnymi mestskými budovami z 18. storočia zapísanými na listine UNESCO. Malebné mesto Metz leží na sútoku riek Mosel a Seille, cez ktoré sa klenie dvadsať mostov. Prechádzka mestom, návšteva katedrály sv. Štefana a kaplnky Templárov patria neodmysliteľne k mestu Metz. Hlavným mestom Alsaska je Strasbourg nazývaný aj križovatkou Európy. Pozrieme si úžasnú gotickú katedrálu a v prípade možnosti absolvujeme plavbu loďou po vodnom kanáli okolo historického jadra mesta. Následne odjazd na ubytovanie k mestu Colmar. (R)

8. deň: Colmar - Freiburg – Donaueschingen - Mníchov – Bratislava – 960 km
Mesto Colmar má najzachovalejšie historické centrum v Alsasku. Vidieť sú mnohé hrazdené domy zo 16. storočia s vývesnými štítmi, zaujímavá je štvrť zvaná Petit Venice. Ešte sa v prípade času cestou zastavíme pri symbolickom prameni rieky Dunaj v Donaueschingen. Príjazd na Slovensko v neskorých večerných hodinách. (R)

Miesto odjazdu : Bratislava, parkovisko za Športovou halou na Pasienkoch

Cena obsahuje:
• preprava autobusom slovenského prepravcu na celej trase
• 7x ubytovanie v 3* hoteli v dvojposteľových izbách
• 7x raňajky (R)
  vstupy do pamätihodností v rámci programu
• služby slovenského sprievodcu

Cena neobsahuje:
• obedy
• večere
• cestovné a úrazové poistenie

Platba: IBAN SK6009 000 000 000634817557

Poznámka: TOP 10 zámkov, meno a priezvisko účastníka zájazdu

Minimálny počet účastníkov: 14


Ak máte k zájazdu nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte: