Pozývame Vás na jednodňový výlet do bývalého cisárskeho kúpeľného mesta Baden, v ktorom dodnes vládne mondénna atmosféra bohatej minulosti. Navštívime miestne adventné trhy, spoznáme historickú časť mesta a navštívime dom, v ktorom zložil svoju svetoznámu 9. symfóniu Ludwig van Beethoven. Poobede sa presunieme na krásne adventné trhy do obce Kottingbrunn konajúce sa v parku pri pôsobivom renesančnom vodnom zámku i priamo v ňom. Garantujeme spokojnosť a krásne zážitky bez veľkých tlačeníc ako napríklad vo Viedni.

Termín 12.12.2020 Cena: 27