Pri príležitosti 507. výročia vzniku reformácie organizujeme poznávací zájazd na miesta spojené s pôsobením Martina Luthera. Navštívime mesto Wittenberg, kde Martin Luther spôsobil rozruch pribitím 95 téz na bránu zámockého kostola, v Magdeburgu strávil študentské roky, narodil sa zomrel v meste Eisleben, pôsobil v meste Weimar. Mesto Erfurt považoval Martin Luther za duchovné centrum, v Eisenachu bol členom speváckeho zboru, na hrade Wartburg preložil Nový zákon do nemčiny, v Altenburgu došlo k pokusu o jeho umlčanie. Cestou domov sa zastavíme v Drážďanoch a prenocujeme v Pardubiciach. Posledný deň si v rámci časových možností pozrieme renesančný zámok v Litomyšli, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO.

Termín 10.06.2024 Cena: 538