Pozývame Vás na víkendovú cestu k našim južným susedom za pamiatkami, ktoré dokladujú bohatú históriu krajiny. Prvý deň navštívime benediktínske opátstvo v Pannonhalme, ktoré je pod ochranou UNESCO, prehliadneme si ojedinelý žrebčín v Bábolne a budeme obdivovať pevnosť Monostori v meste Komárom. Druhý deň navštívime najväčšiu maďarskú katedrálu, nad mestom Višegrad na kopci nám zrúcaniny pevnosti pripomenú bohaté dejiny Maďarska a v meste Vác pri Dunaji uvidíme jediný víťazný oblúk v krajine, ako aj významný dominikánsky kláštor.

Termín 16.07.2022 Cena: 120 €, Termín 17.09.2022 Cena: 120