Pozývame Vás na zaujímavý jednodňový zájazd k našim južným susedom za pamiatkami, ktoré dokladujú bohatú históriu krajiny spätej s našimi dejinami. Navštívime ojedinelé benediktínske opátstvo v Pannonhalme z konca 10. storočia zapísané na listine UNESCO v čase, keď ešte kvitne a rozváňa na priľahlom pozemku levandula. Prehliadneme si úžasný druhý najstarší žrebčín v Európe zameraný na chov arabských plnokrvníkov zapísaný tiež na listine UNESCO a v pevnosti Monostori v meste Komárom sa dozvieme veľa zaujímavostí o tomto strategickom obrannom mieste na Dunaji

Termín 15.06.2024 Cena: 68