Pozývame Vás na cestu krajinou, s ktorou nás spája najdlhšie obdobie našej histórie, napriek tomu o nej i vďaka predsudkom vieme stále málo. Krajina predkov mnohých z nás, vládcovia ktorej vládli aj nám. Prišli z ďalekej Ázie, preto sa údajne stále cítia v Európe stratení. Svojim jazykom odlišní od okolitých krajín, napriek tomu v zvykoch, folklore, kuchárskom umení majúci veľa spoločného s nami. Ideme spoznávať to, čo väčšina z nás napriek bezprostrednej blízkosti nepozná. Začneme mestom Sopron, ktoré bolo kedysi viacej rakúske a skončíme v niekdajšom korunovačnom meste Székesfehérvár.

Termín 12.09.2023 Cena: 429