Irán sa nachádza na území starej Perzie, návštevníkom poskytuje nádherné umelecké poklady a výnimočné prírodné krásy. O pozitívnych stránkach tejto krajiny sa nedozvedáme, oficiálne média nás informujú zväčša o atómovom programe. Ale žijú tam priateľskí a vzdelaní ľudia hrdí na svoju bohatú minulosť obdivujúci svojich básnikov a umelcov. Irán je islamskou krajinou s tak nádhernými pamiatkami svetskej i náboženskej architektúry, aké nenájdeme nikde inde na svete. Treba zdôrazniť, že Iránci nie sú Arabi, ale Peržania, ktorých krajina bola islamizovaná. Pod ochranou UNESCO sú pozostatky mesta Persepolis, mesto Shiráz dalo meno známemu viniču, mesto Esfahan je plné pamiatok, posvätné mesto šiítov Qom má silnú spiritualitu. Irán je krajinou plnou pozitívnych prekvapení.