Pozývame Vás na cestu k našim západným susedom po stopách UNESCO pamiatok. Česká republika sa svojimi pamiatkami radí medzi najzaujímavejšie krajiny sveta, keďže zahŕňa pamiatky rôznych stavebných štýlov a období. Postupne navštívime stavebné pamiatky spojené s rodinou Liechtenstein, mestá so zachovalými historickými jadrami, t.j. Český Krumlov, Prahu, Kutnú Horu, židovskú štvrť v Třebíči, renesančné pamiatky v Telči a v Litomyšli, barokové pamiatky v Kroměříži, Olomouci a na Zelenej Hore, dedinku Holašovice a na záver úžasnú funkcionalistickú stavbu v Brne.

Termín 03.06.2024 Cena: 635