Morava mala vždy blízko svojou históriou, zvykmi, folklórom k Slovensku. Navštívime krásne mestá, hrady, zámky i pamiatky pod ochranou UNESCO. V Uherskom Brode si pripomenieme J. A. Komenského. Hrad Buchlov má zaujímavú architektúru i muzeálne zbierky, zámok Buchlovice je krásnou ukážkou talianskeho baroka. Pápežská bazilika vo Velehrade sa po nedávnej rekonštrukcii skvie v plnej nádhere. V žrebčíne v Napajedlách sa chovajú anglické plnokrvníky. V meste Kroměříž je nádherná arcibiskupská rezidencia s priľahlým parkom, ktorá je pod ochranou UNESCO. V meste Prostějov uvidíme krásnu secesnú radnicu, vyvrcholením cesty je návšteva nádherného mesta Olomouc. Zaujímavosťou sú aj hanácke Benátky, či židovská štvrť v meste Holešov.

Termín 10.06.2024 Cena: 435