Pozývame Vás na zájazd, ktorý má za cieľ zažiť krásnu atmosféru adventu v rakúskom meste Eisenstadt a v maďarskom meste Šoproň. Obe mestá boli ešte do konca 1. svetovej vojny súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, po jej rozpade sa Šoproň, nemecky Ödenburg, stal na základe ľudového hlasovania súčasťou novovzniknutej Maďarskej republiky. Poďte s nami spoznať dve mestá dvoch krajín, ktoré spája spoločná minulosť a patria medzi najkrajšie vo svojich krajinách.

Termín 03.12.2022 Cena: 44