Pozývame Vás na jednodňový zájazd na Moravu počas ktorého navštívime dve miesta pod ochranou UNESCO, a síce Třebíč s ojedinelou románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa a zachovalou židovskou štvrťou a Ždár nad Sázavou známy predovšetkým stavebnými pamiatkami realizovanými staviteľom Janom Blažejom Santini Aichl. Prekvapí Vás krásne vyzdobený kostol v Polnej a na záver si pozrieme cenné pamätihodnosti v meste Boskovice spojené nielen so židovskou minulosťou tohto mesta ale aj s prítomnosťou šľachtického rodu Mensdorff-Pouilly. Všetky vstupy sú obsiahnuté v cene zájazdu.

Termín 06.07.2024 Cena: 68